მომსახურების წესები და პირობები
www.adword.ge – სერვისით სარგებლობისთვის, მომხმარებელმა უნდა გაიაროს რეგისტრაცია და დაეთანხმოთ ქვემოთ მოცემულ წესებსა და პირობებს. რეკლამის/საიტის დამატებისთვის აუცილებელია მომხმარებელმა შეავსოს დამატებითი სარეგისტრაციო ველები. ყველა რეგისტრირებულ მომხმარებელს შეუძლია დაამატოს, როგორც საიტი, ასევე სარეკლამო მასალა.
გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ პირობებს. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით საიტის ადმინისტრაციას.

რეკლამის დამკვეთი:

 • რეკლამის დამკვეთს შეუძლია შექმნას რეკლამა და განათავსოს სხვადასხვა რეიტინგულ საიტებზე სახლიდან გაუსვლელად;
 • დააწესოს სხვადასხვა სახის ლიმიტაციები (დროითი, ბიუჯეტის);
 • განახორციელოს რედაქტირება საკუთარი ანგარიშიდან;
 • რეკლამის დამკვეთი თანხას იხდის მხოლოდ მის სარეკლამო მასალაზე დაკლიკების შემთხვევაში;
 • რეკლამის ყველა დამკვეთი ვალდებულია საკუთარი სარეკლამო კამპანიის ხარჯები დაფაროს წინასწარ;
 • ადმინისტრაცია გაფრთიხილებთ, რომ დაუშვებელია ისეთი პროდუქტის /მომსახურების რეკლამირება, რომელიც ეწინააღმდეგება რეკლამის შესახებ საქართველოს კანონს, საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ კანონს და სხვა მოქმედ კანონმდებლობას.

საიტის მფლობელი

 • საიტის მფლობელს შეუძლია დაამატოს საიტი საკუთარი ანგარიშიდან, გამოყოს სარეკლამო ველები და მოითხოვოს მისი საიტის მიერ გამომუშავებული თანხა;
 • საიტზე, როცა რეკლამის დამკვეთის რეკლამა არ იქნება განთავსებული, განთავსდება კომპანიის შიდა რეკლამა დეფოლტის სახით, რომელიც არ ითვლის კლიკებს.
 • მინიმალური მოთხოვნის თანხა არის 50 ლარი;
 • საიტის ადმინისტრაცია ბლოკავს საიტებს, რომლების შეიცავენ პორნო მასალას და პორნო კონტენტის მქონე ლინკებს / არღვევენ საავტორო და მომიჯნავე უფლებებს/არ იცავენ საქართველოს კანონმდებლობას;
 • საიტის მფლობელს ეკრძალება კლიკების გაყალბება მოწყობილობებით, პროგრამითა და რობოტის საშუალებით.

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ლინკზე


ბეჭდვა